SAMI PROJECT

samiproject

सुरक्षित बैदेशिक रोजगारमा जानको लागी आवश्यक निम्न सूचनाहरु उपलब्ध गराउदै र  जानकारी दिदै ।

  • बैदेशिक रोजगारका लागी सरकारले खुल्ला गरेका देशहरुको नामावली ।
  • नेपाल सरकारद्वारा इजाजत प्राप्त म्यानपावर र एजेन्टहरुको नामावली ।
  • नेपाल सरकारद्वारा सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरु, बिमा संस्थाहरु, अभिमुखिकरण तालिम दिने संस्थाहरुको नामावली ।
  • बिमा गराउादा, स्वास्थ्य परीक्षण गराउादा, करारनामा हस्ताक्षर गर्दा र म्यानपावर कम्पनी छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु ।
  • प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुको बारे महत्वपूर्ण जानकारीहरु जस्तै भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन–सहन र गर्न हुने तथा गर्न नहुने व्यवहारहरु आदि ।
  • बैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगी/जालसाजीमा परेमा उजुरी गर्ने प्रकृयाहरुको बारेमा जानकारीहरु ।