स-सम्मान कार्यक्रम लैन्चौर

समाज कल्यान परिषद बाट समाजसेवा पुरस्कार प्रदान स-सम्मान कार्यक्रम लैन्चौर ,काठमान्डौ उपराष्ट्रपती प्रमानन्दा झा वाट पुरस्कार लिदै संस्था अध्यक्ष सुधा चालिसे ।