विश्व वातावरण दिवको दिन ईश्वरपुर न.पा. वडा न ९ को उ.मा.वि.मा वृक्षारेपन गर्दै नगर प्रमुख र संस्थाका कार्यक्रम संयोजक LGCDP