RWUA को सहजिकरणमा निर्माण गरिएको Eccd भवनको जन लेखापरीक्षण हुदै

आज ईश्वरपुर न पा १० स्थित समुन्नति कार्यक्रम अन्तर्गत RWUA को सहजिकरणमा निर्माण गरिएको Eccd भवनको जन लेखापरीक्षण हुदै को दृश्यहरु ।